Impactanalyses

Webublanku IT & Technologies adviseert en helpt bedrijven met een impactanalyse, als een proces wat de gevolgen (impact) van voorgestelde wijzigingen kunnen zijn. Op basis hiervan kan dan worden bepaald wat de beste oplossingsrichting is om de wijzigingen te realiseren.

 

Een impactanalyse geeft weer wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn bij het doorvoeren van bepaalde wijzigingen of veranderingen in een organisatie. Binnen de IT wereld kan een Impactanalyse inzicht geven over de praktische gevolgen die een nieuw computersysteem, netwerkuitbreiding, innovatieve ontwikkelingen en doorgevoerde implementaties teweeg brengen. Dit kan zowel in positieve als negatieve zin zijn. Op deze manier kan een berekening en risicoanalyse worden gemaakt bij het doorvoeren van bewerkelijke, kostbare en ingrijpende technologische ontwikkelingen.

Oplossingsgerichte wijzigingen realiseren

Met een impactanalyse kunnen voorgestelde wijzigingen uitvoerig in kaart worden gebracht. Binnen de ICT gaat het in dit proces niet alleen om een te wijzigen proces, applicatie of onderdelen daarvan, maar meer de samenhang tussen een bepaalde applicatie, gebruikersorganisatie en de infrastructuur. Met een impactanalyse kan Webublanku objectief bepalen of een bepaalde impact op een verandering of wijziging veel, weinig, hoog of laag zal zijn.

Een impactanalyse is het eerste proces in de onderhoudsprocessen en innovatieprocessen en vormt voor het ontwerpproces het uitgangspunt. Voor zowel de beheerprocessen, verbindende processen als sturende processen, is de juiste invoer voor een goede impactanalyse noodzakelijk.

Heeft u behoefte aan een impactanalyse voor nieuw uit te voeren IT processen? Vraag gerust aan en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Een nieuwe ontwikkeling doorvoeren? Eerst een impactanalyse aanvragen!